Umbrella Organization of European Waldenström patient supportgroups and patients

European
WALDENSTRÖM'S
MACROGLOBULINEMIA
network

financial-report

FINANCIEEL OVERZICHT EWMnetwork          UITGAVEN 2008        BEGROTING 2009           UITGAVEN 2009        BEGROTING 2010    
               
WEBSITE              
kosten hosting domein 44 50 43,86 60      
aanschaf software bouw website 570 0 0 0      
VERGADERINGEN, CONGRESSEN              
reis- en vergaderkosten bestuur(s)leden 265 300 50,8 100      
kosten  verg. board      834,24 1.000      
telefoonkosten 0 0 45,64 100      
overige kosten 180 200 0 150      
kosten congressen 923 2000   3.100      
             IWMF, Memphis USA 0 1500 1403,53 0      
             ECPC, München 0 0 48,7 0      
PUBLICITEIT              
brochures, visitekaartjes, pr 375 400 81 700      
REGISTRATIE STICHTING EWMnetwork              
stelpost notaris 0 900 120 0      
Kamer van Koophandel 0 0 78,5 100      
lidmaatschap EURORDIS 0 0 20 20      
overige lidmaatschappen 0 0 0 20      
                                                          TOTAAL     € 2.357,00 5.350,00 2.726,27 5.350,00      
               
TOELICHTING FINANCIEEL OVERZICHT              
VERGADERINGEN, CONGRESSEN              
Sinds juni 2009 is EWMnetwork een stichting met een bestuur, afkomstig uit Nederland, België, Finland. Voor 2010  zijn daarom de bestuurskosten verhoogd.
De kosten voor de retourvlucht Helsinki - Den Haag ad € 259,24 en hotelkosten ad € 575 ( t.b.v. boardmeeting januari 2010) werden gemaakt in 2009.
De post voor congressen  in en buiten Europa is gecombineerd en op hetzelfde niveau als 2009 gehandhaafd.       
Voor het ECPC symposium 2009 in München heeft ECPC een beurs verstrekt van €238,63 voor de reiskosten en de hotelkosten betaald.    
REGISTRATIE STICHTING EWMnetwork              
Houthoff Buruma heeft om niet de stichtingsakte voor EWMnetwork opgesteld en gepasseerd.        
INKOMSTEN              
De Nederlandse Contactgroep Kahler- en Waldenström Patiënten (CKP) heeft de uitgaven 2008 en 2009 voor haar rekening genomen.    
Rosmalen, 14 januari 2010              
               

This is a website under permanent construction made by WM patients for WM patients.We will add new information in due time.
Disclaimer : By your use of the EWMnetwork for information and communication you relieve EWMnetwork of any responsibility
for the content of this website. Links to third-party sites appearing on this website are supplied for information only and EWMnetwork
cannot be held liable for the content or management of any such sites.