Umbrella Organization of European Waldenström patient supportgroups and patients

European
WALDENSTRÖM'S
MACROGLOBULINEMIA
network

Copyright

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties en grafisch materiaal zijn in eigendom van EWMnetwork en worden beschermd door auteursrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

De eigendomsrechten gaan op geen enkele manier over op gebruikers die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van EWMnetwork.

De meeste rechthebbenden staan professioneel gebruik door bedrijven en/of instellingen niet toe. Als deze regel toch wordt overtreden, zijn de eventuele juridische gevolgen niet voor EWMnetwork maar voor het/de desbetreffende individu(en).

Voor aanvragen en/of verdere informatie m.b.t. het copyrightbeleid, kan contact worden opgenomen via ons contactformulier.

This is a website under permanent construction made by WM patients for WM patients.We will add new information in due time.
Disclaimer : By your use of the EWMnetwork for information and communication you relieve EWMnetwork of any responsibility
for the content of this website. Links to third-party sites appearing on this website are supplied for information only and EWMnetwork
cannot be held liable for the content or management of any such sites.